PO STOPÁCH ALŽBĚTY BÁTHORYOVÉ

Dětství strávila Alžběta Báthoryová převážně v Ecsedu (dnes Nagyecsedu) na východě Maďarska. Bohužel, z kdysi nedobytného hradu zbylo pár kamenů, vystavených v místním muzeu.

Uvítací cedule při vjezdu do Nagyecsedu. Přijíždíme do míst, spojených s dětstvím Alžběty Báthoryové. Město leží v rovině nedaleko rumunských hranic, mezi řekami Szamos a Kraszna (ta jím protéká).
Řeka Kraszna. V minulosti se v okolí řeky nacházel velký močál. V časech Alžběty Báthoryové poskytoval obyvatelstvu ochranu nejen před Turky a Tatary, ale i před žoldáky ve službách Habsburků.
Místní muzeum. Jsou zde dvě stálé výstavy. První se zaměřuje na lidovou kulturu zdejší oblasti. Druhá je věnovaná rodu Báthory a hradu Ecsed, který tu kdysi stál.
V muzeu. Jsou zde mapy močálu z různých období, fotokopie listin psané členy rodu Báthory, rodokmen Báthoryů a předměty z archeologických vykopávek.
V muzeu. Podoba hradu Ecsed v 17. století. /Král Karel Robert vydal 13. března 1334 listinu s povolením pro syny Berecka Báthoryho (z rodu Gutkeled), aby v bažině v Ecsedu postavili hrad z kamenů a dříví. Výstavba začala roku 1337 a roku 1353 bylo hotovo…. Za časů hraběnky Báthoryové byl zářivou rezidencí./
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – rodokmen ecsedské větve Báthoryů
V muzeu – detail rodokmenu. (Překvapivé je, že tu chybí záznam o Žofii a Kláře, mladších sestrách Alžběty Báthoryové.)
V muzeu. Nákres Ecsedské bažiny - takto rozsáhlá byla v 18. století. Pro představu, okolo roku 1890 měla 230 km čtverečných a hloubku 1,2 až 2,5 metru.
V muzeu. Povídáme si s průvodkyní (paní v bílé sukni) o vystavených exponátech.
Kostel v Nagyecsedu.
V Nagyecsedu potkáte na ulici krávy.
Bývalá elektrárna. Roku 1895 byla založena společnost , která si dala za cíl vysušit Ecsedský močál. Začala regulace řeky Krasny a jejích přítoků. V lokalitě byla vybudována elektrárna, která dodávala elektřinu dvěma pumpám, které odčerpávaly vodu z bažiny.
Malá hráz u elektrárny.
V bývalé elektrárně je dnes muzeum.
V bývalé elektrárně je dnes muzeum.
Kanál, který odváděl vodu z bažin. Po vypumpování vody se stala Ecsedská bažina úrodnou zemědělskou oblastí, ale na úkor jedinečné mokřinové vegetace a zvěře, které v krátkém čase zmizely.
Kdybych v těchto místech stála před 400 lety, viděla bych zářivou hradní rezidenci.
Obyčené pole? Ne. Tohle je místo, kde Alžběta Báthoryová prožila dětství.
Na kraji města.