PO STOPÁCH ALŽBĚTY BÁTHORYOVÉ

Dětství strávila Alžběta Báthoryová převážně v Ecsedu (dnes Nagyecsedu) na východě Maďarska. Bohužel, z kdysi nedobytného hradu zbylo pár kamenů, vystavených v místním muzeu.

Uvítací cedule při vjezdu do Nagyecsedu. Přijíždíme do míst, spojených s dětstvím Alžběty Báthoryové. Město leží v rovině nedaleko rumunských hranic, mezi řekami Szamos a Kraszna (ta jím protéká).
Řeka Kraszna. V minulosti se v okolí řeky nacházel velký močál. V časech Alžběty Báthoryové poskytoval obyvatelstvu ochranu nejen před Turky a Tatary, ale i před žoldáky ve službách Habsburků.
Místní muzeum. Jsou zde dvě stálé výstavy. První se zaměřuje na lidovou kulturu zdejší oblasti. Druhá je věnovaná rodu Báthory a hradu Ecsed, který tu kdysi stál.
V muzeu. Jsou zde mapy močálu z různých období, fotokopie listin psané členy rodu Báthory, rodokmen Báthoryů a předměty z archeologických vykopávek.
V muzeu. Podoba hradu Ecsed v 17. století. /Král Karel Robert vydal 13. března 1334 listinu s povolením pro syny Berecka Báthoryho (z rodu Gutkeled), aby v bažině v Ecsedu postavili hrad z kamenů a dříví. Výstavba začala roku 1337 a roku 1353 bylo hotovo…. Za časů hraběnky Báthoryové byl zářivou rezidencí./
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – z hradu zbylo pár kamenů
V muzeu – rodokmen ecsedské větve Báthoryů
V muzeu – detail rodokmenu. (Překvapivé je, že tu chybí záznam o Žofii a Kláře, mladších sestrách Alžběty Báthoryové.)
V muzeu. Nákres Ecsedské bažiny - takto rozsáhlá byla v 18. století. Pro představu, okolo roku 1890 měla 230 km čtverečných a hloubku 1,2 až 2,5 metru.
V muzeu. Povídáme si s průvodkyní (paní v bílé sukni) o vystavených exponátech.
Kostel v Nagyecsedu.
V Nagyecsedu potkáte na ulici krávy.
Bývalá elektrárna. Roku 1895 byla založena společnost , která si dala za cíl vysušit Ecsedský močál. Začala regulace řeky Krasny a jejích přítoků. V lokalitě byla vybudována elektrárna, která dodávala elektřinu dvěma pumpám, které odčerpávaly vodu z bažiny.
Malá hráz u elektrárny.
V bývalé elektrárně je dnes muzeum.
V bývalé elektrárně je dnes muzeum.
Kanál, který odváděl vodu z bažin. Po vypumpování vody se stala Ecsedská bažina úrodnou zemědělskou oblastí, ale na úkor jedinečné mokřinové vegetace a zvěře, které v krátkém čase zmizely.
Kdybych v těchto místech stála před 400 lety, viděla bych zářivou hradní rezidenci.
Obyčené pole? Ne. Tohle je místo, kde Alžběta Báthoryová prožila dětství.
Na kraji města.
 
 
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich