PO STOPÁCH ALŽBĚTY BÁTHORYOVÉ

Bátor (dnes Nyirbátor) je dalším místem, spojeným s Alžbětiným dětstvím. Návštěvník zde najde kostel, v němž byla Alžběta Báthoryová pokřtěna (s největší pravděpodobností) a dvě muzea. „Muzeum Štěpána Báthoryho“ a „Báthori Várkastély és Panoptikum“.

Příjezd do Nyirbátoru, dříve nazývaného Bátor. Osud města byl s rodem Báthoryů spjatý od r. 1279 do r. 1613.
Kostel, který založil Štěpán Báthory z Ecsedské větve. Byl bratrem Alžbětina pradědečka (z otcovy strany). Narodil roku 1430 (některé zdroje uvádí rok 1435), zemřel roku 1493. Zajímavostí je, že se znal osobně s Draculou. Společně bojovali proti Turkům.
Kostel zezadu.
Gotická klenba, která zdobí strop kostela, se nachází ve výšce 20 metrů.
V přední části kostela je kamenný sarkofág, pod nímž odpočívá Štěpán Báthory, zakladatel kostela.
Sarkofág Štěpána Báthoryho (zakladatele kostela), je z červeného mramoru.
Hrobka dalšího Štěpána Báthoryho, tentokrát bratra Alžběty Báthoryové. Žil v letech 1555 až 1605. Když zemřel, byla mu zde na pohřbu.
V blízkosti bílé renovované budovy stávalo za časů Alžběty Báthoryové opevněné obytné sídlo. (Do své smrti roku 1566 zde měl svůj reprezentační dvůr Alžbětin strýc Ondřej Bonaventura Báthory.)
Tato bílá renovovaná budova (dnes je zde muzeum „Báthori Várkastély és Panoptikum“ ) stojí na stavebních základech dávného sídla Báthoryů, pocházejícího z 15. století. Kdysi byla středem severního křídla, nejvíce reprezentativní části hradu, kde se konaly hostiny.
Ukázka opevnění, kterým byl kdysi hrad chráněn.
Ukázka opevnění, kterým byl kdysi hrad chráněn.
Pohled na Muzeum Štěpána Báthoryho směrem od parkoviště. Nachází se zde sbírka z dědictví rodiny Báthory. (Šperky, zbraně, nádobí, nábytek.)
Výzdoba v parčíku před muzeem – dřevěný kůl s erbem Báthoryů.
Když jsem otevřela dveře muzea, to první, co jsem spatřila, byla Alžběta Báthoryová… Reprodukce obrazu hraběnky Báthoryové stála opřená o zeď hned naproti vstupním dveřím.
V dolní části muzea probíhala reorganizace spojená s úklidem. Celá chodba byla zarovnána exponáty.
Schéma rodu Báthory zakreslené do stromu - ECSEDSKÁ LINIE.
Schéma rodu Báthory zakreslené do stromu - SOMLYÓVSKÁ LINIE.
Předměty z dědictví rodiny Báthory.
Kdo ví. Třeba právě v tomto křesle seděla Alžběta Báthoryová.