PO STOPÁCH ALŽBĚTY BÁTHORYOVÉ

Rod Báthory je germánského původu, předkové této rodiny pravděpodobně přišli do Uherska ze Skandinávie. Příjmení Báthory používali od roku 1279, když dostali lokalitu Bátor (dnes NYÍRBÁTOR v Maďarsku).

ALT

 

Na začátku 14. století se rod rozdělil na dvě větve: ecsedskou (podle hradu Ecsed, dnes NAGYECSED v Maďarsku) a somlyóvskou (hrad Somlyó, dnes SIMLEU SILVANIEI v Rumunsku).

POZOR !!! Rodiče Alžběty sice měli stejné příjmení - Báthory, ale každý byl z jiné větve rodu.

V tabulce (viz níže) je znázorněn příbuzenský vztah rodičů Alžběty Báthoryové. Dědeček Juraje Báthoryho a prababička Anny Báthoryové byli sourozenci.

Pokrevní příbuzenství sice bylo překážkou sňatku, ale pouze v přímé linii nebo v boční linii do čtvrtého stupně. Anna Báthoryová a Juraj Báthory byli sedmý stupeň boční linie. Mohli se tedy bez problémů vzít. (Kdyby však žili před rokem 1215, potřebovali by souhlas papeže. Ale 4. lateránský koncil, který se toho roku uskutečnil, snížil zákaz manželství mezi příbuznými v boční linii ze sedmého stupně na čtvrtý.)

Tabulka je sestavena na základě informací o evropských šlechtických rodech uveřejněných na internetových stránkách "www.genealogy.euweb.cz".

Příbuzenský vztah rodičů Alžběty Báthoryové 
e-max.it: your social media marketing partner